KONCERT - SV.MIKULÁŠ

04.04.2016 18:00

Koncert s varhanicí Irenou Chřibkovou ve chrámu Sv.Mikuláše na Malé Straně.