Koncert - Synagoga Kolín

23.09.2012 17:00

Koncert s orchestrem Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil. Na programu árie z děl G.F.Händela.