Kurzy

Zpěv by měl být přirozeným prostředkem k sebevyjádření. Už malé dítě používá hlas zcela přirozeně: přirozeně dýchá, deklamuje a využívá svůj rezonanční potenciál. Dospělý člověk většinou tuto schopnost díky nahromaděným emocionálním a tělesným blokacím ztrácí. 
Na hodinách Markéty Dvořákové se naučíte základům přirozeného zpěvu, prostorové deklamace a budete pracovat na různých způsobech správného dýchaní. Postupně byste měli jak odbourávat dechové a komunikační (či pěvecké) blokace, tak lépe prociťovat a ovládat své tělo. Pomocí vědomé práce s dechem a hlasem by se tak každý měl přiblížit k vnitřní harmonii, naučit se ovládat stresové situace, pročišťovat energetické dráhy apod. Tělo je dokonalým harmonickým nástrojem a kurzy i individuální hodiny Markéty Dvořákové jsou jednou z cest, jak ho vědomě poznávat a používat.

 

více o kurzech naleznete na: www.kurzyzpevu.webnode.cz a také  https://www.feldenkraisovametoda.cz/pratele-fm/ nebo https://www.druna.cz/hlasova-sekce 

 

Hlasové kurzy Markéty Dvořákové mají dvě základní cílové roviny; tou první je naučit se v rámci individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně vyslovovat, dýchat, využívat optimální rezonanční prostory atd. Pomocí konkrétních cvičení a srozumitelného výkladu bude každý účastník veden k tomu, aby dokázal využít přirozený potenciál rezonančních prostorů těla a s pomocí prostorové deklamace a správné vědomé dechové funkce aby zvládl bez námahy „umluvit“ větší prostor volným,nosným a příjemně zabarveným hlasem.Dále by se měl každý pomocí konkrétních dechových cviků dokázat vypořádat s trémou, strachem či panikou. Výcvik je veden formou výkladu, společné deklamace textů a zpěvu lidových či jiných písní, dechových cvičení, skupinových hlasových i pohybových improvizací apod.

Druhé zacílení kurzu je proniknutí prostřednictvím práce s hlasem a dechem do obecné tělesné i duševní roviny: Pomocí uvědomělého hlasového projevu by každý měl postupně směřovat nejenom vytvoření harmonických vibrací (jak při společném zpěvu, tak při případném vlastním individuálním vokálním projevu), ale pomocí této harmonické rezonance také vytvářet stav duševního uvolnění a přirozené tělesné vibrace, která pročišťuje energetické dráhy a odstraňuje nahromaděné blokace. Pedagogický přístup Markéty Dvořákové vychází na jedné straně z hlasové transformace dechových a koncentračních cvičení (tedy určitou zjednodušenou formou „zenu – meditace“), na druhou stranu z aktivní Voice Movement Therapy (hlasově pohybová terapie), která vznikla ve Velké Británii a vychází z širokého pole terapeutického výzkumu zaměřeného na léčivou sílu hlasu. Cílem je dosažení osobního i společného harmonického souznění, najít cestu k vlastnímu sebevyjádření, naučit se využívat vlastní kreativní potenciál, probudit, případně utvrdit sebevědomí atd.

Kurzy jsou vedeny tak, aby pro každého byly příjemným a harmonickým zážitkem a aby se účastníci necítili omezeni zdánlivým nedostatkem hudebního či pěveckého talentu. Je třeba si uvědomit, že každý člověk má smysl a touhu po harmonii a tím je dána i jeho schopnost vnímat hudbu a hudební vibrace – stačí pouze tuto schopnost uvolnit a naučit se s ní pracovat. Stejně tak neexistuje člověk, který by se nenaučil do jisté míry zpívat; účast kurzu tedy není závislá na přímých pěveckých dispozicích. Výcvik je pak veden tak, aby se každý mohl naučit nejen správně ovládat a využívat svůj hlas, ale aby se postupně naučil i naslouchat své vnitřní harmonii, naučil se s ní pracovat a ovládnout tak stres, odstranit energetické i tělesné bloky, naučil se „vypnout“ nebo naopak soustředit se, energeticky se „nahodit“ apod. Pro každého by ale především měla být každá hodina kurzu příjemným a harmonickým zážitkem.