HLASOVÉ KURZY A TERAPIE


Zpěv by měl být přirozeným prostředkem k sebevyjádření.

Už malé dítě používá hlas zcela přirozeně: přirozeně dýchá, deklamuje a využívá svůj rezonanční potenciál. Dospělý člověk většinou tuto schopnost díky nahromaděným emocionálním a tělesným blokacím ztrácí.

V mých kurzech se naučíte základům přirozeného zpěvu, prostorové deklamace a budeme pracovat na různých způsobech správného dýchaní. Postupně byste měli jak odbourávat dechové a komunikační (či pěvecké) blokace, tak lépe prociťovat a ovládat své tělo. Pomocí vědomé práce s dechem a hlasem by se tak každý měl přiblížit k vnitřní harmonii, naučit se ovládat stresové situace, pročišťovat energetické dráhy apod. Tělo je dokonalým harmonickým nástrojem a mé kurzy i individuální hodiny jsou jednou z cest, jak ho vědomě poznávat a používat.

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti. 

Tou první je postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání. Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

Druhým zacílením je proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše. Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit. Dechem uvolňujeme tělo, vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás. Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem - tělo se tak postupně uvolňuje, "roztancuje" a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Pro více informací, termíny kurzů, seminářů a individuálních terapií se podívejte na mé stránky 
Kurzy zpěvu, které jsou věnované pouze tomuto tématu.