MÉDIA


Zpěv, který vás rozzáří

Rozhovor pro Magazín Maitrea

Kdy jsi začala zpívat?

Jako malé dítě. Zpívá každé dítě. Zpěv je komunikace. A hlas je naše základní, přirozená vibrace, která se zpěvem přirozeně otevírá. Proto je nám při zpěvu tak dobře. Já jen měla to štěstí, že mě nikdo neokřikoval a netlumil. A tak jsem nikdy nepřestala. Vybavuju si, že když mi bylo okolo deseti, dokázala jsem se celý den houpat na zahradě a zpívat si. Dělala jsem to prostě proto, že mi tak bylo hezky. Až mnohem později mi došlo, že jsem na té houpačce byla vlastně ve stavu meditace.

Už tehdy jsem věděla, že budu zpěvačka. A moji rodiče mi dali prostor - nechali mě zpívat. Neomezovali mě. Nikdy jim za to nepřestanu být vděčná, protože díky tomu jsem nikdy neztratila kontakt se svojí duší. Nikdo mě, bohudíky, nesvazoval.

K čemu vlastně může být člověku zpívání dobré?

Otevírá ho. Zpěv propojí člověka s vlastním nitrem. Dostane se ke svému vnitřnímu já i k Božství, které má v sobě každý z nás. Zvukové vibrace prostupují celým tělem, sytí každou jeho buňku a ladí ji na vyšší vibrační frekvence. A to je léčivé. V praxi to zaznamenám jednoduše jako příjemný až naplňující pocit.

Když zpívám, předávám posluchačům Božské světlo. Když učím, vedu lidi k tomu, aby to světlo dokázali objevit sami v sobě. Postupujeme krok za krokem. Na rovině fyzické je třeba tělo uzemnit a vyplnit hlubokým dechem. Poznáváme svůj vnitřní prostor, vyplňujeme ho vibracemi, pozornost přesouváme z mysli do svého srdce. Měníme tak své prožívání přítomnosti na prociťování, mysl se ztiší. A postupně se vibracemi i prociťováním krásna otevíráme. Zpěv je cesta k osvobození od strachů a jiných negativních vzorců.

Celý rozhovor najdete tady: